کمک به متکدیان و کودکان کار نتیجهای معکوس دارد/ راهاندازی اردوگاه کارآفرینی ویژه دختران دانشآموز پایتخت

منبع: yjc
 ۲۸۵ روز پیش - پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۱۶:۰۰ - گزارش محتوای نامناسب
قدیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛ مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: کمک به متکدیان و حتی خرید از دستفروشان سر چهارراه در واقع کمک به گسترش تکدیگری و شبه تکدیگری محسوب میشود.
کمک به متکدیان و کودکان کار نتیجهای معکوس دارد/ راهاندازی اردوگاه کارآفرینی ویژه دختران دانشآموز پایتخترضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: تنها 30 درصد کار مبارزه با متکدیان در سطح شهر به سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران بستگی دارد و مابقی اجرای آن در گرو فرهنگسازی در میان شهروندان و مشارکت آنان است.
وی تأکید کرد: با فرهنگسازی میتوان مردم را آگاه کرد که کمک به این افراد و حتی خرید از دستفروشان سر چهارراه در واقع کمک به گسترش تکدیگری و شبه تکدیگری محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، ادامه داد: طرح جمعآوری متکدیان خیابانی با همکاری استانداری تهران، عوامل انتظامی و سایر سازمانهای مرتبط انجام میشود.
قدیمی در خصوص مرکز کارآفرینی ویژه دختران، تصریح کرد: اردوگاه کارآفرینی ویژه دختران دانشآموز شهر تهران 7 تا 11 سال برای نخستین بار توسط اساتید حوزه روانشناسی در کشور راهاندازی شده که مکانی برای کارآفرینی و درآمدزایی نمادین به حساب میآید.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پایان گفت: دختران شرکت کننده در این اردوگاه در قالب کارگاههای تئوری و عملی ضمن آشنایی با کسب و کارها، مشاغل خدماتی، صنعتی، کشاورزی و غیره استفاده از ابزارهای مختلف در هر شغل را در محیط واقعی تجربه میکنند، همچنین دانشآموزان در این اردوگاه با فعالیتهای اقتصادی متناسب با علاقه خود درآمدزایی نمادین خواهند داشت.

برچسب ها

نظرات

پربازدیدترین خبر های تلگرام

پر بازدیدترین ها

خبر های مرتبط

Web Analytics