⁣سرنوشت برجام منهای آمریکا

منبع: @hamshahrinews
 ۳۷ روز پیش - چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰:۰۰ - گزارش محتوای نامناسب
⁣🔘سرنوشت برجام منهای آمریکا
🔅 #یادداشت | سیدحسین موسویان / پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون
◽«با وجودی که ترامپ و کارگزاران کلیدی اش، قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری تنفر خود از برجام را مستمرا ابراز کرده و برجام را «بدترین توافق تاریخ» خوانده، درعین حال هر دو گزینه لغو یا موافقت با استمرار اجرای برجام، به عنوان مهم ترین چالش های سیاست خارجی دولت ترامپ، تأثیر تعیین کننده ای برموقعیت داخلی او و جمهوریخواهان خواهد داشت تاحدی که بر نتیجه انتخابات کنگره آمریکا درسال آینده نیز مؤثر خواهد بود.»
📎متن کامل را اینجا بخوانید
hamshahrionline.ir/details/381947
🔴

برچسب ها

نظرات

پربازدیدترین خبر های تلگرام

پر بازدیدترین ها

خبر های مرتبط

Web Analytics